Menu:

Home NL


Van harte welkom bij de  Entlebucher Sennenhonden kennel

Uit 't Hollandse Entlinest

 

Frida, Nixa, Olav en Kyara

Wij zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland (kennel registratie 264458), lid van de Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland (SSV), lid van de Svenska Sennenhundklubben (SShk) en lid van de Verein für Schweizer Sennenhunde in Österreich (VSSÖ).

Frida en Kyara zetten we in voor de fok van ons prachtige ras. We fokken in de overtuiging dat fokken niet zonder meer het vermeerderen van hondjes is, maar dat er bij fokken telkens weer opnieuw naar gestreefd moet worden om het ras waar mogelijk te verbeteren. Graag willen we zo een bijdrage leveren aan het instand houden en verbeteren van het Entlebucher Sennenhonden ras. Daartoe onderhouden we contact met rasverenigingen en andere fokkers. Wij oriënteren ons op de kynologie in het algemeen en op de voor ons ras specifieke raskenmerken, zoals internationaal overeengekomen  in overleg met de FCI in het bijzonder.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij wensen de bezoekers van onze home page veel lees- en kijkplezier!

Wim en Joke Duermeyer